gornik_z_urobkiem

Jak założyć Związek Zawodowy Jedności Górniczej?

Jeśli chciałbyś coś zmienić w Twoim zakładzie pracy lub
obronić się przed błędnymi lub niezgodnymi z prawem decyzjami pracodawcy skontaktuj się z Radą Krajową Związku Zawodowego Jedności Górniczej

nr telefonu 32/ 281-47-78,  e-mail  zzjg@onet.pl

41-902 Bytom ul. Łużycka 7

Rada Krajowa Związku pomoże Ci przygotować potrzebne dokumenty
i rozpocząć działalność związkową.